სიახლეები

ტრენინგკურსი „ენისა და დასწავლის ბაზისური უნარ-ჩვევების შეფასება - განახლებული“

ნოემბრის თვეში, ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციის „ჩეხეთის რესბუბლიკის კარიტასი“ ინიციატივით, ილიას სახელმწიფ უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენერებმა, 34 ქართველის სპეციალისტებისთვის (უმეტესად ქცევითი თერაპევტებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ აუტიზმის სპექტრის მქონე პირთათვის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციებს, მათ შორის რეგიონებიდან) ჩაატარეს 5-დღიანი ტრენინგი თემაზე - „ენისა და დასწავლის ბაზისური უნარ-ჩვევების შეფასება - განახლებული“ (ABLLS-R). "ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი" ზრუნავს ქართველ პროფესიონალთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და შედეგად, აუტიზმის მქონე პირთათვის ხარისხიანი სერვისების მიწოდებაზე საქართველოში. პროექტი დაფინანსებულია ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.